Byholmen
Villa från 1909
Stavsnäs

Restaurering, tillbyggnad och rekonstruktion av glasveranda:
Ahlgren Edblom Arkitekter, 2004
Ansvarig Arkitekt:
Kerstin Olsson
Beställare: Privat

 

Glasveranda