Byggnad 41
Skeppsholmen

Beställare: Benny Andersson, Monomusic

Restaurering och inredning till kontor och musikstudio

Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson

Färdigt 1992