Domstolsverket
Företaget har sedan 2005 ramavtal gällande inredning med Domstolsverket.

Beställare: Domstolsverket
Inredning: Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt:
Annika Askerblom / Kerstin Olsson

Referensobjekt:
Nyköpings Tingsrätt 2011
Hyresnämnden Stockholm 2009
Linköpings Tingsrätt 2008
Västmanlands Domstolar, Västerås 2008
Södertälje Tingsrätt 2007
Solna Tingsrätt 2007

Pågående projekt:
Gotlands Tingsrätt
Solna Tingsrätt

Inredningsuppdragen omfattar lokaler för tingsrätt, länsrätt, hyres och arrendenämnd:
Salar, förberedelserum, allmänhetens ytor såsom väntrum, samtalsrum, visitationsrum, besöksrum mm
Verksamhetens ytor såsom kontorsrum, reception, vaktmästeri, personalrum, aktrum, föredragningsrum, nämndemannarum, åklagarrum, häktesavdelning

Specialritad inredning: bord, skåp, akustikpaneler till salar samlingstablåer, receptionsinredning mm 

Hyres och Arrendenämnden Stockholm