Byggnad 42
Skeppsholmen

Beställare: Fastighetsverket

Restaurering och ombyggnad till musikstudio

Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson

Hyresgäst:
Rixmixningsverket

Färdigt 2011