Palatset
Gamla Riksarkivet
Riddarholmen, Stockholm

Beställare: Palatset
Ansvarig inredningsarkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Eva Rosengren

Klart 2012