Bergrummet
Skeppsholmen, Stockholm

Beställare: Statens fastighetsverk, Världskulturmuseerna

Uppdrag: Anpassning av bergrummen under Skeppsholmskyrkan till utställningslokaler

Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander

Handläggande arkitekt: Anna Karin Edblom

2009 - 2012