Kungliga Hovstallet
Väpnargatan 1, Stockholm

Beställare: Statens Fastighetsverk och Kungliga Hovstaterna

Uppdrag: Husarkitekttjänst, sexårigt ramavtal som förvaltningsstöd och generalkonsult för fast konsultgrupp

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom

Pågående sedan 2011