Moderna Museet, Arkitektur & Designcentrum
Skeppsholmen, Stockholm

Beställare: Statens Fastighetsverk

Uppdrag: Husarkitekttjänst, sexårigt ramavtal som förvaltningsstöd och generalkonsult för fast konsultgrupp

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom och Johanna Wiklander

Pågående sedan 2011