Kv Jacob Mindre
Regeringsgatan 4, Stockholm

Beställare: Midroc

Uppdrag: Ny smidesgrind till entré mot Regeringsgatan

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom

Färdigt 2014