Kv Lokföraren
Vaksalagatan 15, Uppsala

Beställare: Uppsala kommun

Uppdrag: Lokalsökning, lokalprogram, kontorsutformning, design- och kvalitetsansvar kontor

Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander

Inredningsarkitekt: Tengboms

Färdigt 2013