Frescati
Beställare: Statens Fastighetsverk

Uppdrag: Fastighetsutvecklingsplan

Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander

Färdigt 2013