Nordens Hus
Beställare: Föreningen Nordens hus och UD

Uppdrag: Lokalsökning och lokalprogram

Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander

Pågående