Kv Magasinet
Västervik

Beställare: Riksbyggen

Uppdrag: Underlag för detaljplan, byggnadslov.

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom

2008 - 2013