Lokalen
Kontoret ligger i en gammal snickerifabrik i ett gårdshus på Nytorgsgatan i Stockholm. I våra lokaler finns också Stockholms Byggnadsantikvarier AB, Lisa Nilsen Kulturvård AB, Acking &Wedel arkitektkontor AB samt Mächs Hult√©n arkitekter AB. Vi samarbetar i flera projekt och kan avlasta varandra vid arbetstoppar.

Acking &Wedel Arkitektkontor AB
www.ackingwedel.se

Mächs Hult√©n Arkitekter AB
www.machshulten.se

Lisa Nilsen Kulturvård AB
www.lisanilsenkulturvard.se

Stockholms byggnadsantikvarier AB
www.stoba.se