Ny basutställning.
Det vinnande bidraget till en ny basutställning för Världskulturmuseet i Göteborg.

Efter två dagar fulla av presentationer, diskussioner och id√©er hos Världskulturmuseet i Göteborg börjar vi nu skissa fram ett landskap som kommer att utgöra grunden för den nya basutställningen "Tillsammans". Landskapet ska sedan fyllas med alla de fördelar, frågor och dilemman som ingår i vårt liv tillsammans som människor.
Vi har ett spännande arbete framför oss!