Robin-rummet Högberga
2014
Inredning- och utställningsinteriör för Högberga gård. Utställningen handlar om Högberga gård och släkten Fåhraeus historia.